Güncel Haberler

Dünya İnsani Eylem Forumu

İSTANBUL (AA) – İnsani Yardım Forumu Başkanı Hany El Banna, dünyanın güçlü ülkelerindeki insanlar kaynakları tüketirken, Afrika ve dünyanın diğer yerlerindeki yoksul insanların düşünülmesi gerektiğini belirterek "Onur sadece bir kelime değil, bir duygu, savaşları durdurmak için bir gereklilik. İnsanlık onurunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor." dedi.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla "İnsanlıkta Onur" temasıyla Dünya İnsani Eylem Forumu (World Humanitarian Action Forum) düzenleniyor.

İnsani Yardım Forumu Başkanı Hany El Banna, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "insanlığı kurtarmak" misyonu için çalışmak gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünyanın güçlü ülkelerindeki insanlar kaynakları tüketirken, Afrika ve dünyanın diğer yerlerindeki yoksul insanları düşünmemiz gerekiyor. Onur sadece bir kelime değil, bir duygu, savaşları durdurmak için bir gereklilik. İnsanlık onurunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz gidiyoruz ama şunu da unutmamalıyız; çocuklarımıza bu hikayeleri anlatmalıyız. Hikayeler çocuklarımızla, onları güçlendirecek şekilde aktarılmalı. İnsanlık için iyi bir gelecek oluşturmalıyız."

Dünyayı çocuklar için iyi bir durumda bırakmak gerektiğini belirten Banna, "Bizden öncekiler başarısız oldu, biz başarısız olmamalıyız. İklim değişikliğini engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Gelmek istediğimiz noktaya ulaşamadık ama çocuklarımıza, 'Biz başaramadık ama siz başaracaksınız. Dünyayı herkes için iyi bir yere getireceksiniz.' demeliyiz." diye konuştu.

– "Ortaklıklar kriz sırasında kurulamaz"

Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy, afetler, krizler ve şoklarda dayanıklılığın artılmasının önemine işaret ederek, insani yardım kuruluşlarının bunu tek başına başarmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İklimle ilgili ciddi zorluklar bulunduğuna işaret eden Sy, "Bilim, bize durumun ciddiyetini söylüyor. Çocuklarımız sokaklarda harekete geçiyor, bizden eylem bekliyor, siyasetçilere çağrıda bulunuyor." dedi.

Sy, yerelleştirme konusunda "insanlar için daha kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak", "aksiyona geçmek", "güven", "aktif katılım"dan bahsetmek gerektiğini belirterek, "Böylesi ortaklıklar bir kriz sırasında kurulamaz, kriz öncesinde kurulmalı, sonrasında da hep desteklenmeli. İnsanlar hep orada olmaya hazır olmalı." diye konuştu.

– "İnsanlık onurunu muhafaza etmemiz lazım"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Katja Gentinetta da insanlık onuru ve çatışmalar üzerine bir konuşma yaptı.

Onurun, içinde birçok anlam barındıran bir kelime, gururun tam tersi olduğunu dile getiren Gentinetta, "Onur, bütün gurur duygularını aşan bir yerdedir." dedi.

İnsani aktörler olarak bedel ödemek ve onurdan taviz vermek istemediklerini dile getiren Gentinetta, "Benim insanlık onurundan anladığım şey bu aslında. Onur genel bir kavram olmalı bu forum için. Onur bugün bizim için ne anlama geliyor? Çatışmalarda bugün insanlık onuru tehdit ediliyor. Bugünün çatışmaları on yıllardır devam ediyor. Zarar ve yıkım ortaya çıkıyor büyük ölçekte. İnsanlar yerlerinden ediliyor. Büyük alt yapı hizmetleri, sağlık tesisleri alt yapı zarar görüyor. İnsanlar bunlardan ötürü dolaylı ve dolaysız olarak etkileniyor. Silahlı çatışmaların etkisi sadece ölüm değil. Çocuklar eğitim fırsatlarından mahrum kalıyor. Sosyal dokuda da oluşan zarar var." diye konuştu.

İnsani yardım aktörlerinin, insanların değişen ihtiyaçlarına adapte olması gerektiğini vurgulayan Gentinetta, sözlerine şöyle devam etti:

"Onların kendi kendine yetebilmeye ihtiyaçları var. Kendilerine bakamıyorlarsa insanlık onurunu kaybedecekler demektir. Biz bunu engellemeliyiz. İnsanlara sadece hayatlarını yeniden inşa etmelerini değil, sürdürülebilir insani yaşam koşulu da sunmamız gerekiyor. Sürdürülebilir insani etki olacak mı buna bakmamız gerekiyor. Bireyleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Bireylerin insanlık onurunun muhafaza edildiğinden emin olmamız lazım.

İlk olarak insanların ihtiyaçlarını anlamamız gerekiyor. İkinci olarak operasyonel ve finansal çevikliğe sahip olmamız gerekiyor. Üçüncüsü Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin diğer kuruluşlarla olan iş birliğine de odaklanmalıyız. Sizlerle olan ortaklıklarımız çok önemli. İletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. İnsanların kendi hayatlarını inşa etmelerini nasıl sağlayacağız? Temiz su ve gıda sağlamamız gerekiyor. Başka bir yerde elektrik, başka bir yerde okulları güçlendirmemiz, bir başka yerde ise mühendislik hizmetleri sunmamız gerekiyor olabilir."

İnsani ihtiyaçlar ile insani yardım fonları arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çeken Gentinetta, "Bu anlamda devletlerin kapasitesini güçlendirmemiz gerekiyor. Eğer fonlardan faydalanacaksak bağımsız olarak çatışma bölgelerinde çalışabiliyor olmalıyız. Yenilikçi finansal modellere ihtiyacımız var ama bunlar olsa bile hükümet ve devletlere olan ihtiyacımız devam edecek uluslararası insani krizler anlamında." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesi için en önemli yöntemin savaşların bitmesi olduğunu dile getiren Gentinetta, "Bu sene Cenevre sözleşmesinin 70. yılını kutluyoruz. Bu anlamda uluslararası insani hukuka saygı duyulmasını sağlamak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Biz sosyal ve ekonomik sistemlerin güçlendirilmesine odaklanmalıyız. Ama bu görevi tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Kapasitelerin güçlendirilmesi gerekiyor. Bizim insanlık onurunu muhafaza etmemiz lazım en kötü savaş koşullarında bile olsa." ifadelerini kullandı.

– "Afetlerin sonuçları kaçınılmaz değil"

BM Türkiye Sorumlusu Alvaro Rodriguez de Afganistan, Pakistan ve Somali’de çalıştığını, Türk ortaklarının bu ülkelerde yaptığı işleri görme şansına eriştiğini dile getirdi.

Altı hafta önce de bütün bu çalışmaların gerçekleştiği merkezi gördüğünü ve orada çalışmaya başladığını anlatan Rodriguez, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsani eylem için bulunan ihtiyacın gelecekte artacağını görüyoruz. Eşitlik, gıda, güvenlik, iklim değişikliği konuları insani ihtiyaçlar açısından çok önemli hale geldi. Bunlar aslında, tek bir uluslararası kurumun kontrol edebileceği boyutun ötesinde. Dolayısıyla elimizden geleni yapmalıyız. Bu forumu düzenliyoruz çünkü aslında afetlerin sonuçları kaçınılmaz değil. Eğer yeterli düzeyde iş birliği sağlarsak bu afetlerin etkilerini azaltabiliriz. Ama bunun için uzun vadeli angajman gerekiyor. Etkili bir insani yardım sağlamak hükümetlerin, BM, uluslararası kuruluşların ve yerel toplumların sorumluluğu.

İklim değişikliği ve bunun gibi konular afet riskini arttırırken bize düşen görev, birbirimizin kapasitesini güçlendirmek. Bu forumda, sorumlu ve esnek bir finansmana, insani kalkınma, dirençlilik konusuna odaklanacağız. Bütün bunları yapmak kolay değil ama mümkün olduğu kadar fazla insana odaklanmaya çalışmalıyız. Hepimiz geçmişteki tecrübelerimizden dersler aldık. Bu tecrübeleri diyaloglarımızda kullanmak çok önemli. Bu forumun amacı aslında farklı insani aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmek özellikle bazı kilit alanlarda. Birbirimize tecrübeleri gösterebiliriz. Burada 60 tan fazla ülke temsil ediliyor. Bu da memnuniyet verici."

– "İnsanlık onuru prensibi için daha çok çalışmalıyız"

Islamic Relief Amerika Başkanı Anwar Khan da dünyanın en zengin ülkelerinde de yoksul insanların yaşadığını, dünyanın en yoksul ülkelerine bakıldığında ise dünyanın en zengin insanlarının bulunduğunu ifade etti.

Bugün başkanlığını yaptığı kuruluşta 26 yıl önce çalışmaya başladığında doğal afetlere odaklanırken, bugün ise çatışmalara odaklandıklarını aktaran Khan, şunları kaydetti:

"İnsani yardım sadece para meselesi değildir. Kapasitenin arttırılması gerekir. Gerçek bir ortaklık önemlidir. Çatışma sayısı arttıkça, uluslararası sivil toplum kuruluşları için ara transferi yapmak da zor hale geliyor. Çatışma bölgesinde herkes ara aktarımı sorunundan muzdarip. Din, etnik köken ne olursa olsun bu konuya odaklanmamız gerekiyor. Biz bu sorunu çözmedikçe problem devam eder."

Koruma tedbirlerinin çok önemli olduğuna değinen Khan, "Kendimiz bunu uygulamaya koymazsak başka insanlar için bir şey yapamayız. İnsanlık onuru prensibi için daha çok çalışmalıyız." dedi.

– "Bizim misyonumuz, sorumluluğumuz, insanlığın onurunu ayakta tutmak"

ECOWEB Genel Müdürü Regina Antequisa da hayatının 20 yıldan fazla bölümünü insani yardım alanında geçirmiş bir kişi olarak insanların onurunun çok önemli olduğunu belirterek, insanların, onurları sayesinde kapasitelerinin farkına vardığını söyledi.

Son iki yıldır ECOWEB olarak bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Antequisa, "İnsani çalışmalar bizim kalkınma çalışmalarımızı nasıl destekliyor, insanlara zayıf anlarında yardımcı olmanın nasıl faydalı olduğunu gördük. İnsanlara fırsat verildiğinde daha iyisini başarabilirler." dedi.

Deneyimlerinin güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktaran Antequisa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize kaynak sağlayan ortaklarımız var. Ben, insanların, toplulukların afetlerden etkilenen insanların güvenini de temsilen burada bulunuyorum. Birçok zorluk var. Bütün hayal kırıklıklarına rağmen biz devam ediyoruz. Afet yaşandığında üzerinde durulması gereken birçok konu var. İklim değişikliği, savaşlar, çatışmalar, insanların yerinden edilmelerine yol açan durumlar yaşanıyor.

Biz sadece uluslararası sivil toplum kuruluşu olarak görülmemeliyiz. Bizler inancı olan insanlarız. Hepimizin bu durumu değiştirmek için oynayabileceği rol var. Bizim ilkelerimiz merhamet, şefkat, adalet ve barış gibi ilkelere dayanıyor. Bu ilkeler insani işlerimizde de yol göstermeli. Bu ilkeler, insanların, insani yardım kuruluşlarına güvenmelerini sağlar. İnsani yardım sadece kaynak olarak görülmezse, bir araç olarak görülürse bu yapılabilir. Bizim misyonumuz, sorumluluğumuz, insanlığın onurunu ayakta tutmak."

Etiketler
İçeriğin tamamını oku

Editör

Aktif TV, bir Milletin televizyon kanalı sloganıyla yola çıkmış, AB Geneline "DİJİTAL KARASAL YAYINLAR" gerçekleştiren bir Türkçe televizyon kanalıdır.
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı